top of page

Waardebepaling van het land

Behandeling van slib, klei en inert breken met kalk en cement. Landaanwinning met mobiele, overdraagbare of vaste machines. Aangepaste aanpassing van bestaande machines. Geen limietuitstraling voor werk in stedelijke gebieden (compatibel met Zwitserse normen). Kalkdosering met een nauwkeurigheid van minder dan 2%. Onze machines zijn ook geschikt voor moeilijke en kleverige producten (kleigrond).

bottom of page